Ändrade leveransdagar

Med start 8 januari (2014) ändrar vi om lite i våra leveransturer. På några orter har vi börjat ha svårt att hinna leverera det vi ska och har fått utöka med ytterligare en kördag. Detta kan medföra att visa orter första gången efter juluppehållet får vänta någon vecka extra innan vi kommer. Skulle Ni märka…